Cena tepla, vodného a stočného 2024

Společnost VT a.s. připravila, na základě přepokládaných ekonomicky oprávněných nákladů a předpokládaného množství prodaného tepla s ohledem na dodávky v minulých letech, kalkulaci cen dodávky tepelné energie a stanovuje předpokládanou průměrnou cenu tepla pro rok 2024 ve výši 578,94 Kč bez DPH / GJ.  Předběžná cena byla schválena představenstvem 4.12.2023 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména tedy cenovým rozhodnutím ERÚ.

Jednotlivé ceny tepla dle druhu odběru i ceny vodného a stočného v Týně nad Vltavou se nám podařilo zachovat na obdobné úrovni jako v roce 2023, růst konečných cen se pohybuje pouze okolo 1% (v Kč bez DPH).

Změnou v roce 2024 bude zvýšení DPH z 10 % na 12 %.

Jednotlivé ceny tepla dle druhu odběru a vodného a stočného (Týn nad Vltavou a Dynín) jsou uvedeny v ceníku tepla a pitné vody platné od 1.1.2024 v sekci CENÍKY.