Výsledná cena tepla za rok 2023

Vážení odběratelé tepla v Týně nad Vltavou,

konečná průměrná cena tepla za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2023 činí 577,13 bez DPH (634,7 Kč/GJ včetně 10 % DPH). Ceny jsou stanoveny v souladu s platnými právními předpisy, tedy s platným cenovými rozhodnutím ERÚ .

Prodej tepla v roce 2023 činil 107 654 GJ a byl vyšší než v roce 2022, kdy bylo odebráno teplo ve výši 106 989 GJ.

Výsledná kalkulace jednotlivých cen v Týně nad Vltavou odpovídá stanovení předběžných cen pro rok 2023.

Za společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Eva Vandová, vedoucí úseku ekonomiky a investic