Vltavotýnská teplárenská a.s.

Aktuality

 • 18.4.2024- Havárie vody Komenského 661,662,663

  Zveřejněno dne: 18. 4. 2024

  Z důvodu havárie vodovodu v ulici Komenského je dnes 18.4.2024 přerušena dodávka studené vody v ulici Komenského čp. 661,662,663. Náhradní zásobování  je zajištěno cisternami, [...]

 • 30.4.2024- Přerušení dodávky vody v Jarošovicích

  Zveřejněno dne: 15. 4. 2024

  Dne 30.4.2024 v době od 8  do 12 hodin bude přerušena dodávka vody v Jarošovicích z důvodu opravy armaturní šachty a potrubí ve vlastnictví [...]

 • 15.4.2024- Přerušení dodávky vody Žižkova, Solní, část Havlíčkova

  Zveřejněno dne: 15. 4. 2024

  Z důvodu přepojení vodovodního řadu při rekonstrukci nového mostu v Týně nad Vltavou bude přerušena dodávka vody dne 15.4.2024 od 14-16 hod. Odstávka se [...]

 • Zasílání aktualit- aplikace MUNIPOLIS

  Pro zasílání aktualit (například informací o haváriích a odstávkách) doporučujeme zaregistrovat se v aplikaci MUNIPOLIS –  Město Týn nad Vltavou :

  Aktuální zprávy Týn nad Vltavou – MUNIPOLIS 📢.

  Aplikace je ke stažení i na chytré mobilní telefony- je zdarma dostupná v Google Play i App Store.

 • Vyhodnocení šetření zájmu o rozšíření CZT- ulice Nádražní, Orlická, Písecká, Vojnova a Pod Tratí

  V roce 2022 nechala naše společnost zpracovat návrh rozšíření CZT v oblasti výše uvedených ulic. Na základě tohoto návrhu jsme oslovili majitele objektů v těchto ulicích s dotazem, zda mají zájem o připojení na CZT.  Vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že počet potenciálních odběrů je nižší než 50%. Z tohoto důvodu nemůžeme v současné době tuto rozsáhlou investici realizovat.

Služby

Vodovody a kanalizace

Společnost nabízí služby spojené s provozem vodovodů a kanalizace, jako například likvidace odpadních vod, monitoring kanalizace apod.

Teplo

Společnost nabízí služby týkající se připojení na centrální rozvody tepla, jako např. zhotovení přípojky nebo předávací stanice.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena v roce 1994 Městem Týn nad Vltavou, jako jediným akcionářem. Společnost investovala do rozvoje a zvýšení spolehlivosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Podstatným efektem bylo významné zlepšení ovzduší ve městě. Na rozvoji rozvodů tepla se kapitálově podílely i společnosti ČEZ, a.s., Mostecká uhelná, a.s. i HOCHTIEF a.s, čímž se staly dalšími akcionáři společnosti. Od roku 2017 jsou akcionáři společnosti Město Týn nad Vltavou a ČEZ, a.s. Cenová i obchodní politika společnosti umožňuje to, že je cena pro konečného zákazníka přijatelná a zároveň to, aby společnost byla schopná investovat do obnovy a rozvoje teplofikace v Týně nad Vltavou.

Kromě svého původního hlavního předmětu podnikání – výroby a rozvodu tepla, od roku 1997 společnost provozuje vodovody, kanalizace a ČOV pro Město Týn nad Vltavou a přilehlé obce Společnost také provozuje vodovody, kanalizace a ČOV v Dyníně.

Společnost také poskytuje širší spektrum služeb, které se týkají vodovodů, kanalizace, likvidace odpadních vod a také připojení na centrální rozvod tepla ve městě.

Všechny aktivity mají sloužit obyvatelům města ke zkvalitnění služeb na poli dodávek tepla i pitné vody a samozřejmě ke zlepšení životního prostředí ve kterém žijí.

Hlášení poruch

Máte-li podezření na havárii vodovodního, kanalizačního řadu nebo centrálních rozvodů tepla, nahlaste to co nejdříve! Děkujeme!

Havárii můžete nahlásit na tel. 385 722 771, případně mailem na info@vtas.cz.

Pohotovostní služby poruchy

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 670

Kontakty

Hlavní kontakt

poruchy – teplo a TUV

poruchy – voda

poruchy – kanalizace

vyvážení septiků, žump

čištění kanalizačních přípojek, TV monitoring