Vltavotýnská teplárenská a.s.

Aktuality

  • Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu pro rok 2025 a 2026

    Zveřejněno dne: 10. 11. 2023

    VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRESNKÁ a.s. jakožto společnost založená Městem Týn nad Vltavou podléhá Zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Musí tak dle § 4 a [...]

  • Vyhodnocení šetření zájmu o rozšíření CZT- ulice Nádražní, Orlická, Písecká, Vojnova a Pod Tratí

    V roce 2022 nechala naše společnost zpracovat návrh rozšíření CZT v oblasti výše uvedených ulic. Na základě tohoto návrhu jsme oslovili majitele objektů v těchto ulicích s dotazem, zda mají zájem o připojení na CZT.  Vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že počet potenciálních odběrů je nižší než 50%. Z tohoto důvodu nemůžeme v současné době tuto rozsáhlou investici realizovat.

Služby

Vodovody a kanalizace

Společnost nabízí služby spojené s provozem vodovodů a kanalizace, jako například likvidace odpadních vod, monitoring kanalizace apod.

Teplo

Společnost nabízí služby týkající se připojení na centrální rozvody tepla, jako např. zhotovení přípojky nebo předávací stanice.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena v roce 1994 Městem Týn nad Vltavou, jako jediným akcionářem. Společnost investovala do rozvoje a zvýšení spolehlivosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Podstatným efektem bylo významné zlepšení ovzduší ve městě. Na rozvoji rozvodů tepla se kapitálově podílely i společnosti ČEZ, a.s., Mostecká uhelná, a.s. i HOCHTIEF a.s, čímž se staly dalšími akcionáři společnosti. Od roku 2017 jsou akcionáři společnosti Město Týn nad Vltavou a ČEZ, a.s. Cenová i obchodní politika společnosti umožňuje to, že je cena pro konečného zákazníka přijatelná a zároveň to, aby společnost byla schopná investovat do obnovy a rozvoje teplofikace v Týně nad Vltavou.

Kromě svého původního hlavního předmětu podnikání – výroby a rozvodu tepla, od roku 1997 společnost provozuje vodovody, kanalizace a ČOV pro Město Týn nad Vltavou a přilehlé obce Společnost také provozuje vodovody, kanalizace a ČOV v Dyníně.

Společnost také poskytuje širší spektrum služeb, které se týkají vodovodů, kanalizace, likvidace odpadních vod a také připojení na centrální rozvod tepla ve městě.

Všechny aktivity mají sloužit obyvatelům města ke zkvalitnění služeb na poli dodávek tepla i pitné vody a samozřejmě ke zlepšení životního prostředí ve kterém žijí.

Hlášení poruch

Máte-li podezření na havárii vodovodního, kanalizačního řadu nebo centrálních rozvodů tepla, nahlaste to co nejdříve! Děkujeme!

Havárii můžete nahlásit na tel. 385 722 771, případně mailem na info@vtas.cz.

Pohotovostní služby poruchy

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 670

Kontakty

Hlavní kontakt

poruchy – teplo a TUV

poruchy – voda

poruchy – kanalizace

vyvážení septiků, žump

čištění kanalizačních přípojek, TV monitoring