VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena v roce 1994 Městem Týn nad Vltavou, jako jediným akcionářem. Společnost investovala do rozvoje a zvýšení spolehlivosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Podstatným efektem bylo významné zlepšení ovzduší ve městě. Na rozvoji rozvodů tepla se kapitálově podílely i společnosti ČEZ, a.s., Mostecká uhelná, a.s. i HOCHTIEF a.s, čímž se staly dalšími akcionáři společnosti. Od roku 2017 jsou akcionáři společnosti Město Týn nad Vltavou a ČEZ, a.s. Cenová i obchodní politika společnosti umožňuje to, že je cena pro konečného zákazníka přijatelná a zároveň to, aby společnost byla schopná investovat do obnovy a rozvoje teplofikace v Týně nad Vltavou.

Kromě svého původního hlavního předmětu podnikání – výroby a rozvodu tepla, od roku 1997 společnost provozuje vodovody, kanalizace a ČOV pro Město Týn nad Vltavou a přilehlé obce Společnost také provozuje vodovody, kanalizace a ČOV v Dyníně.

Společnost také poskytuje širší spektrum služeb, které se týkají vodovodů, kanalizace, likvidace odpadních vod a také připojení na centrální rozvod tepla ve městě.

Všechny aktivity mají sloužit obyvatelům města ke zkvalitnění služeb na poli dodávek tepla i pitné vody a samozřejmě ke zlepšení životního prostředí ve kterém žijí.

Povinně zveřejňované informace subjektu jsou dostupné v oddílu DOKUMENTY.