• Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu pro rok 2025 a 2026

    Zveřejněno dne: 10. 11. 2023

    VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRESNKÁ a.s. jakožto společnost založená Městem Týn nad Vltavou podléhá Zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Musí tak dle § 4 a [...]

  • Vyhodnocení šetření zájmu o rozšíření CZT- ulice Nádražní, Orlická, Písecká, Vojnova a Pod Tratí

    V roce 2022 nechala naše společnost zpracovat návrh rozšíření CZT v oblasti výše uvedených ulic. Na základě tohoto návrhu jsme oslovili majitele objektů v těchto ulicích s dotazem, zda mají zájem o připojení na CZT.  Vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že počet potenciálních odběrů je nižší než 50%. Z tohoto důvodu nemůžeme v současné době tuto rozsáhlou investici realizovat.