1) Zřízení přípojek- vodovod, kanalizace a teplofikace, měření

Přípojka je majitele objektu, tedy i její pořízení a údržba je v režii majitele objektu. Pro její zřízení je nutný projekt a povolení stavebního úřadu. Po domluvě přípojky připojíme na centrální sítě. Bude osazeno měřidlo ( vodoměr, kalolimetr), v případě kanalizační přípojky se odvedená odpadní voda vypočítává na základě smlouvy- dle odebrané vody z vodovodního řadu, v ostatních případech výpočtem dle platné legislativy.

Stavební práce nejsou v naší nabídce.

V případě teplofikace poskytneme trubní a režijní materiál a zhotovíme přípojku samotnou ve výkopu a dodáme předávací stanici. Vždy na základě předchozí nabídky a objednávky.

2) Sjednání smlouvy

Po připojení nemovitosti na jednotlivé řady je vždy nutné odběrná místa osadit měřidly a sepsat smlouvu mezi odběratelem a dodavatelem. Smlouvy sepisujeme v administrativní budově na adrese Budějovická 82, Týn nad Vltavou, po předchozí domluvě.

3) Přepis smlouvy

V případě změny majitele objektu nebo jakýchkoliv jiných změn (kolaudace, změna zasílací adresy, trvalého pobytu apod.) je potřeba změny ohlásit dle podmínek smlouvy a smlouvu upravit nebo sepsat novou.

Při změně majitele nemovitosti využijte náš formulář, který naleznete v dokumentech.

4) Ukončení smlouvy

V případě požadovaného ukončení odběru tepla, vody a vypouštění odpadních vod je třeba zaslat písemnou žádost a doložit stavební likvidaci přípojky jako takové, jinak smlouva nemůže být ukončena.

5) Vyúčtování, fakturace, reklamace

Faktury, případně vyúčtování, vystavujeme dle uzavřené smlouvy v pravidelných intervalech dle odečtu měřidel. Upozorňujeme všechny odběratele, že mají povinnost nám odečet umožnit. V dnešní době je většina odběrů odečtena již dálkově. V případě že naleznete lísteček ve schránce, pokud jste například nebyli doma, ozvěte se nám a stavy měřidel nahlaste.

V případě, že potřebujete cokoliv dovysvětlit k faktuře nebo podat reklamaci, obraťte se na referentky prodeje, jejichž kontakty naleznete v seznamu. Reklamační řád naleznete zde.

Zálohy na dodávku vody a odvádění odpadní vody neumožnujeme.

Zálohy je možné platit si na dodávky tepla- dodatek naleznete v sekci Dokumenty

6) Sleva na stočné

Sleva na stočné je umožněna, pokud průkazně uvedete, že voda nebyla vypuštěna do kanalizace (např. bazén, který následně nevypouštíte do kanalizace). Důkazem jsou například fotky bazénu, nákresy, fotky měřidla před a po napuštění, zřízení podružného měření. Dle zákona je sleva umožněna, až pokud je požadované odpuštění stočného vyšší než 30 m3 (§ 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ).