Vyhodnocení šetření zájmu o rozšíření CZT- ulice Nádražní, Orlická, Písecká, Vojnova a Pod Tratí

V roce 2022 nechala naše společnost zpracovat návrh rozšíření CZT v oblasti výše uvedených ulic. Na základě tohoto návrhu jsme oslovili majitele objektů v těchto ulicích s dotazem, zda mají zájem o připojení na CZT.  Vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že počet potenciálních odběrů je nižší než 50%. Z tohoto důvodu nemůžeme v současné době tuto rozsáhlou investici realizovat.